Our Charity Choir Competition was a roaring success!

On Saturday 25th June, we hosted our annual Charity Choir Competition and raised an amazing £2822.15 for Wales Air Ambulance Charity

A fantastic amount of £2822.15 was raised!

Thank you to everybody who joined us for our Charity Choir Competition on Saturday night. What a night!!

It was great to be able to host the event again after a long two year break. Despite the rain, we had a full house and it was an evening full of fun and sing song.

After adding up the takings on the door, the donation buckets and our bar takings, we are over the moon to announce that the evening raised a grand total of £2822.15 for Wales Air Ambulance Charity

This money will make a huge difference to a charity that is very close to our hearts, thank you SO much to you all for helping us to raise such a large amount.

Thank you to our choirs, our judging panel, our compere Steffan Evans Comedy, Cwm Gwaun Catering, the Turner family and our staff who all gave their time and effort to make the night such a success.

Diolch yn fawr

Diolch i bawb am ymuno ‘a ni i weld y cystadleuaeth Corau nos Sadwrn dwethaf. Am noson!! Braf oedd galli cynnal y noson ar ôl y ddwy flynedd diwethaf!

Wedi i ni gyfru yr holl arian o’r mynediad, bwcedi, cyflog y staff fu’n gweithio a holl proffit y bar, codwyd swm anhygoel o £2822.15 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Mi fydd yr arian hyn yn help anferth i elusen sy’n agos iawn at ein calonnau, felly Diolch enfawr i chi gyd.

Hoffwn estyn diolch i Steffan Evans Comedi, Cegin Cwm Gwaun, y beirniaid, y staff am ei amser ac i Teulu Tyriet am y safle, hebddynt ni fyddai’r cyfan yn bosib.