We're hiring!

Bottling plant operator,

Assistant brewer and general brewery team member

**** Many thanks to all who applied for this post, the position has now been filled ****

Please keep an eye out on our website for any future job opportunities with us.

Bluestone Brewing Company, a family run, award winning Micro Brewery in North Pembrokeshire are HIRING! Grab this opportunity while you can! Friendly team, and an opportunity to become part of a growing, enthusiastic young business. Learn, laugh and enjoy your work life. Think you’ve got it? Then read on …

 

Due to Brewery expansion, Bluestone Brewing Company are looking for an enthusiastic individual to join the team. 2018 will see the installation of a bottling plant at the Brewery, increasing production to support demand.

The successful candidate will need to be enthusiastic, friendly and show a genuine interest in the world of craft beer.

Requirements:

– Full drivers licence

– 18 years old or over

– Practical skills

– Be committed, enthusiastic, easy going and have good people skills

– Good team worker

– Job will include physical and practical requirements

 

The following would be advantageous:

– Science/Engineering background

– Genuine interest in Craft Beer and all aspects of it’s production

– Welsh speaker

 

Responsibilities to include:

– Maintaining and running the Brewery bottling plant

– Brew house and Brewing assistance

– Interacting with general public in Brewery, shop, evening and weekend events

 

 

Job Type: Full time

Hours: 35 hours a week minimum.

This is flexible as weekend and evening work will be required seasonally

Salary: Negotiable upon application

Start date: February

 

Please send a CV and covering letter to:

brew@bluestonebrewing.co.uk

 

Bluestone Brewing Company

Tyriet, Cilgwyn, Newport,  Pembrokeshire, SA42 0QW

Tel: 01239 820 833

 

 

Gweithredwr Gwaith Potelu

Bragwr cynorthwyol a gwaith bragdy cyffredinol

Mae Cwmni Bragu Bluestone, microfragdy teuluol gwobrwyedig yng ngogledd Sir Benfro yn HURIO! Ewch amdani tra bo’r cyfle gennych!
Tîm cyfeillgar a chyfle i ddod yn rhan o fusnes ifanc brwdfrydig sy’n tyfu.
Dysgwch, chwarddwch a mwynhewch eich bywyd gwaith. I’r dim? Beth am ddarllen mwy?

Wrth i fragu ehangu mae Cwmni Bragu Bluestone yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r tîm. Yn ystod 2018 bydd gwaith potelu’n cael ei osod yn y bragdy gan gynyddu’r cynhyrchu i ateb y gofyn.

Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn frwdfrydig, cyfeillgar a dangos gwir ddiddordeb ym myd cwrw crefft.

Gofynion
Trwydded yrru lawn

18 oed neu’n hŷn

Sgiliau ymarferol

Ymroddedig, brwdfrydig, rhwydd ei ffordd, a sgiliau ‘pobl’ da

Gweithiwr tîm da

Bydd y swydd yn cynnwys gofynion corfforol ac ymarferol

Yn Fanteisiol
Cefndir mewn gwyddoniaeth/peirianneg

Gwir ddiddordeb mewn cwrw crefft a phob agwedd o’i gynhyrchu

Bydd  cyfrifoldebau’n cynnwys
Cynnal a rhedeg  gwaith potelu’r bragdy

Cynorthwyo yn y bragdy chynorthwyo â bragu

Rhyngweithio â’r cyhoedd yn y bragdy, siop a digwyddiadau gyda’r nos ac ar y penwythnos

 

Math o swydd: Llawn Amser

Oriau: 35 awr yr wythnos fel isafswm

Mae hyn yn hyblyg – bydd angen gwaith gyda’r nos a dros penwythnosau yn dymohorol

Cyflog: Yn agor i drafodaeth ar gais

Dyddiad Cychwyn:  Chwefror


Anfonwch eich cais at: brew@bluestonebrewing.co.uk os gwelwch yn dda.

Bluestone Brewing Company / Cwmni Bragu Bluestone

Tyriet, Cilgwyn, Newport,  Pembrokeshire, SA42 0QW

Tel: 01239 820 833