We're hiring! Rydym yn cyflogi!

We are hiring! Do you want to be part of a young, successful and growing company? We’re looking for two new people to join our team.

Follow the links to find out more:

Brewing assistant – bit.ly/2DpPVrg

Office and Sales assistant – 

Please note that this job is advertised as part of the Jobs Growth Wales programme and therefore you must be aged 18 – 24, living in Wales and not currently in full time employment to apply.

 

Rydym yn cyflogi! Ydych chi am fod yn rhan o gwmni ifanc, llwyddiannus sy’n tyfu?

Dilynwch y ddolen i ddarganfod mwy:

Brewing assistant – bit.ly/2DpPVrg

Office and Sales assistant – 

Sylwch fod y swydd hon yn cael ei hysbysebu fel rhan o raglen Twf Swyddi Cymru ac felly mae’n rhaid i chi fod rhwng 18 a 24 oed, yn byw yng Nghymru ac heb fod â swydd llawn amser ar hyn o bryd i ymgeisio.